I. A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli hivatala útján kezdeményezheti.

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermek részére
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermek részére
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása

II., A kérelem benyújtása

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, mindkét szülő jelenléte szükséges.

 

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot a consulate.rba@mfa.gov.hu e-mail címen tudnak kérni az ügytípus megjelölésével.

 

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél-kérelem alapján az útlevél 5-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

 

III., A születés anyakönyvezése, illetve ahhoz kapcsolódó eljárások kezdeményezése

 

A kérelem benyújtására főszabály szerint személyesen kerülhet sor. Ha a gyermek házasságon kívül született, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, ami csak személyesen tehető meg.

 

IV., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 

 • Eredeti születési anyakönyvi kivonat Apostille-hitelesítéssel és az OFFI által készített (https://www.offi.hu/) hiteles magyar fordítással
 1. Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy
 2. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
 3. Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Szülők állampolgárságának igazolása
 • Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
 1. Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez vagy
 2. Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
 • Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája
 • Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük, hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről!

A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat Apostille-hitelesítéssel

“Acte de naissance”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza. A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatására van szüksége, másolat nem elfogadható.

Amennyiben csak arab nyelven kerül kiadásra az eredeti dokumentum, akkor hiteles magyar fordítás csatolása szükséges. Ez esetben az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) lehet hiteles fordítást igényelni.

FIGYELEM! 2016 óta Marokkó tagja a diplomáciai felülhitelesítés mellőzéséről szóló ún. Apostille-egyezménynek, így a magyarországi elfogadáshoz a dokumentumot kiállító hatóságtól kapott ún. Apostille-mellékletet kell illeszteni. A szükséges dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium területileg illetékes Családjogi Hivatalában (Le greffe secrétariat à la division de Justice de la famille) tudják beszerezni, amely a magyar anyakönyvvezetői hivatalnak felel meg. Az anyakönyvi kivonatokból korlátlan számú hivatalos másolat kérhető.

Az Apostille-jegyzék igénylése online (www.apostille.ma) vagy személyesen az okiratot kiállító hivatal felülhitelesítő részlegén kérhető.

2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen. A formanyomtatvány a honlapról letölthető („jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz”), ezt 4 eredeti példányban kérjük kitölteni. Az esetek döntő többségében a jegyzőkönyv 1., 3. és 6. pontját kell a szülőknek kitölteni és aláírni.

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél).

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. Szülők állampolgárságának igazolása

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Az ügyintézés során a konzulátusi megjelenéskor eredeti okmányt kell bemutatni. Másolat a személyes megjelenéskor nem elfogadható.

5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket vagy sosem rendelkeztek magyarországi lakcímmel. A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem adatlapjának erre vonatkozó pontját kitölteni.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozatot kell mellékelni, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre.

Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.
 • A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia.

7. Konzuli díj

A hazai anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg  útlevél kérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni.

8. Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő gyermeke részére 6 éves korig a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése.

 

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

Kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni.

V., Dokumentumok

Az aktuális adatlapokat a Konzuli Szolgálat honlapján, IDE kattintva lehet letölteni.