Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

 • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 

A kérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • honosítási – visszahonosítási kérelem nyomtatvány 
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó születés hazai anyakönyvezéséhez 
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó házasság hazai anyakönyvezéséhez 
 • 1 db igazolványkép (ha Ön bejelentett magyarországi címmel is rendelkezik , 2 db igazolványképet hozzon)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapotot igazoló okirat (házas: házassági anyakönyvi kivonat; elvált: házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet hiteles magyar nyelvű fordítással; özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok (például a felmenők születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonata, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.) Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. 

Az anyakönyvi kivonatokat eredetben, vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban az alábbi hatóságok által készített fordítások fogadhatók el:

 • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI – www.offi.hu)
 • fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar külképviseletén
 • az Európai Unió tagállamaiból származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás
 • román hatóságok által kiállított okiratok esetében a román Igazságügyi Minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók
 • Szerbiában bejegyzett bírósági fordítók
 • Ukrajnában kiállított okiratok esetében ukrán közjegyző által záradékolt fordítások; az Országos Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordítások
   

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos bővebb  információkat a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras oldalon találják.

Az egyszerűsített honosítás kérelem nyomtatvány itt érhető el (kattintson).

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, mely megtehető a consulate.rba@mfa.gov.hu e-mail címen.