Házasság magyarországi anyakönyvezése

A külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

A kérelmet csak személyesen lehet nyújtani. Időpontot a consulate.rba@mfa.gov.hu e-mail címen tudnak kérni az ügytípus megjelölésével.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe. 

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

I. Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat Apostille-hitelesítéssel és az OFFI által készített (https://www.offi.hu/) hiteles magyar fordítással
 2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása
 8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
 9. Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról

II. A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat Apostille-hitelesítéssel

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége.

Amennyiben csak arab nyelven kerül kiadásra az eredeti dokumentum (Marokkóban ez a jellemző), akkor hiteles magyar fordítás csatolása szükséges. Ez esetben az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) lehet hiteles fordítást igényelni.

FIGYELEM! 2016 óta Marokkó tagja a diplomáciai felülhitelesítés mellőzéséről szóló ún. Apostille-egyezménynek, így a magyarországi elfogadáshoz a dokumentumot kiállító hatóságtól kapott ún. Apostille-mellékletet kell illeszteni. A szükséges dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium területileg illetékes Családjogi Hivatalában (Le greffe secrétariat à la division de Justice de la famille) tudják beszerezni, amely a magyar anyakönyvvezetői hivatalnak felel meg. Az anyakönyvi kivonatokból korlátlan számú hivatalos másolat kérhető.

Az Apostille-jegyzék igénylése online (www.apostille.ma) vagy személyesen az okiratot kiállító hivatal felülhitelesítő részlegén kérhető.

2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok Apostille-hitelesítéssel + hitelesített magyar fordítás

Elvált családi állapot igazolására:

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; A válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat.

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

7. A külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolását (CSAK akkor, ha az erre vonatkozó megjegyzést az eredeti házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza!).

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

Konzuli díj: A házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárása ingyenes. 

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.rba@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

 

Válás magyarországi anyakönyvezése

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) és annak hiteles magyar fordítása
 • magyar házastárs 4 éven belül kiállított eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra)
 • kitöltött és aláírt adatlap (a alap alján)
 • magyar állampolgárság igazolása (útlevél, SZIG).
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani. A két kérelem együttesen csak személyesen adható be. (Ezzel kapcsolatosan lásd a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.)

Az aktuális adatlapokat a Konzuli Szolgálat honlapján, IDE kattintva lehet letölteni.