A haláleset magyarországi anyakönyvezésre vonatkozóan a születésre vonatkozó eljárásokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

2., Szükséges dokumentumok:

  • eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat Apostille-hitelesítéssel
  • haláleset külföldi anyakönyvéről készített hiteles magyar fordítás
  • elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata Apostille-hitelesítéssel
  • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
  • magyar állampolgárság igazolása
  • Halottszállítási engedély

FIGYELEM! 2016 óta Marokkó tagja a diplomáciai felülhitelesítés mellőzéséről szóló ún. Apostille-egyezménynek, így a magyarországi elfogadáshoz a dokumentumot kiállító hatóságtól kapott ún. Apostille-mellékletet kell illeszteni. A szükséges dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium területileg illetékes Családjogi Hivatalában (Le greffe secrétariat à la division de Justice de la famille) tudják beszerezni, amely a magyar anyakönyvvezetői hivatalnak felel meg. Az anyakönyvi kivonatokból korlátlan számú hivatalos másolat kérhető.

Az Apostille-jegyzék igénylése online (www.apostille.ma) vagy személyesen az okiratot kiállító hivatal felülhitelesítő részlegén kérhető.

A halottszállítási engedélyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • kérelem, amely tartalmazza a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését,
  • a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő és a fogadó országban szokásos és használatos okiratot, valamint
  • ha a holttest szállítása Magyarországra történik, a temető befogadó nyilatkozatát.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.rba@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

Letölthető adatlap:

Az aktuális adatlapokat a Konzuli Szolgálat honlapján, IDE kattintva lehet letölteni.