KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK HÁZASSÁGKÖTÉSE MAGYARORSZÁGON

Külföldi állampolgárok is köthetnek házasságot Magyarországon. A házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.

Az eljárás során a személyazonosság és az állampolgárság igazolása mellett a következő iratokat kell becsatolni:

 • születési anyakönyvi kivonatot
 • a nem magyar állampolgárságú félnek az illetékes hazai hatósága által kiállított tanúsítványát (a tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani, kivéve, ha nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik, valamint ha a tanúsítványt az adott állam magyarországi külképviselete állítja ki. A marokkói okiratok külföldön történő felhasználása érdekében ún. Apostille-jegyzék igényelhető.)
 • indokolt esetben az illetékes közigazgatási hivatal vezetője felmentést adhat a tanúsítvány bemutatása alól (pl. az adott külföldi állam nem ismeri a tanúsítványt, vagy az háborús helyzet miatt nem beszerezhető)
 • családi állapotot igazoló okiratot
 • lakóhelyet igazoló okiratot

A pontosítás végett a házasságkötés helyszínén az adott anyakönyvi hivatalban kell érdeklődni a benyújtandó dokumentumok iránt!

Mivel a marokkói állampolgárok vízumkötelesek, magyarországi beutazásukhoz szükség van vízum beszerzésére.

 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK HÁZASSÁGKÖTÉSE MAROKKÓBAN, a házassági tanúsítvány ("capacité de mariage")

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

A kérdésben a fogadó ország hatóságai illetékesek, ezért annak Magyarországon működő vagy ide akkreditált képviseletének a megkeresése szükséges, s az ő tájékoztatásuk az irányadó!

2013. március 1-től a magyar jogban megszűnt a házasságkötési tanúsítvány ("capacité de mariage") jogintézménye. Erről rabati nagykövetségünk kérés esetén igazolást állít ki. Melynek díja a helyszínen bankkártyával fizetendő.

A fent említett időponttól sem a belföldön illetékes magyar hatóságok, sem a konzuli tisztviselők nem állíthatnak ki tanúsítványt a külföldön történő házasságkötéshez, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a házasságkötési tanúsítvány megszűnése nem érinti az állampolgárság és családi állapot igazolás jogintézményét, amelyet a magyar hatóságok természetesen továbbra is kiállítanak. Külföldön történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, amennyiben azt a fogadó állam kéri, az állampolgársági és családi állapot igazolás beszerzését az ügyfelek a külképviselet közreműködésével az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérhetik. Melynek díja a helyszínen bankkártyával fizetendő.

A nagykövetség konzuli hivatalában  a konzuli díjak csak és kizárólag bankkártyával fizethetők. Csak olyan bankkártyát áll módunkban elfogadni, amely Marokkó területén alkalmas bankkártyás fizetésre. A konzuli díjak marokkói dirhamban (MAD) kerülnek meghatározásra és levonásra. A hivatal készpénzt NEM fogad el!

Egyúttal arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézés során amennyiben a konzuli díj nem kerül kiegyenlítésre a kérelem benyújtásakor - ideértve többek között az útlevél, hitelesítés, konzuli tanúsítvány díját és a vízumdíjakat is -, akkor a kérelem nem befogadható,  az ügyfélnek az ügyintézéshez új időpontot szükséges kérnie. Ilyen esetben nem áll módunkban soron kívül új időpontot biztosítani, az időpontok a szabad helyek függvényében kerülnek kiosztásra. Az ebből fakadó következmények a tervezett utazás időpontjára is hatással is lehetnek, amelyért nagykövetségünk nem vállal felelősséget. Időpont kérelmüket továbbra is a consulate.rba@mfa.gov.hu e-mail címen tudják jelezni. Az időpontfoglalás minden ügytípusban kötelező.

További szükséges dokumentumok a Marokkóban történő házasságkötéshez (tájékoztató jelleggel)

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Személyi igazolvány vagy útlevél másolata
 • Tanúsítvány, tartózkodási engedélyről, amennyiben az állandó tartózkodási hely nem Marokkó vagy Magyarország
 • Az útlevél azon lapjának másolata, amelyben rögzítik az országba való belépés dátumát
 • 4 db fénykép
 • Állampolgársági igazolás 
 • (Az iszlám hitre való áttérés igazolása, amennyiben történt ilyen)
 • Erkölcsi igazolvány
 • Munkahely és jövedelemigazolás

Javasoljuk azonban, hogy a marokkói házasulandó fél minden esetben pontosítsa a beszerzendő dokumentumokat az illetékes marokkói hatóságoknál.

A vegyes házasságok megkötéséhez szükséges dokumentumok listája elérhető a Marokkói Királyság hivatalos közigazgatási tájékoztatási portálján arab, francia és angol nyelven.

Amennyiben ezt elmulasztja, a Nagykövetséget semmilyen felelősség nem terheli, továbbá nem áll módjában a házasulandó fél helyett dokumentumokat beszerezni és a magyarországi hitelesítéseket elvégezni!

Külföldi felhasználásra kerülő magyar közokiratok felülhitelesítése

FIGYELEM! 2016 óta Marokkó tagja a diplomáciai felülhitelesítés mellőzéséről szóló ún. Apostille-egyezménynek, így a magyarországi elfogadáshoz a dokumentumot kiállító hatóságtól kapott ún. Apostille-mellékletet kell illeszteni. A szükséges dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium területileg illetékes Családjogi Hivatalában (Le greffe secrétariat à la division de Justice de la famille) tudják beszerezni, amely a magyar anyakönyvvezetői hivatalnak felel meg. Az anyakönyvi kivonatokból korlátlan számú hivatalos másolat kérhető.

Az Apostille-jegyzék igénylése online (www.apostille.ma) vagy személyesen az okiratot kiállító hivatal felülhitelesítő részlegén kérhető.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztály Ügyfélszolgálatának címe és ügyfélfogadási ideje a KKM külső honlapján szerepel.

Ha az okirat felhasználása szerinti ország Marokkó, akkor ún. Apostille-jegyzéket kell kérelmezni a magyar okirat mellé az alábbi eljárásrend szerint: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites