Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat előterjesztőjének nyitóbeszéde az alábbi linken olvasható:

http://hazelnok.hu/archivok/753/K%C3%B6v%C3%A9r%20L%C3%A1szl%C3%B3nak,%20a%20nemzeti%20%C3%B6nazonoss%C3%A1g%20v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20politikai%20nyilatkozat%20el%C5%91terjeszt%C5%91j%C3%A9nek%20nyit%C3%B3besz%C3%A9de.htm

Elhangzott az Országgyűlés 2020. június 4-i emlékülésén, a trianoni békediktátum 100. évfordulóján.